back to home dude

Απογε?ωση

Απογε?ωση

Σχετικ? με το Απογε?ωση

Η Απογε?ωση ε?ναι ?να διασκεδαστικ? παιχν?δι παζλ στο οπο?ο μπορε?τε να συγχωνε?σετε αντικε?μενα για να δημιουργ?σετε ?να πιο σ?νθετο τμ?μα πυρα?λων. Ο στ?χο? σα? ε?ναι να ξεκλειδ?σετε και τα 12 τμ?ματα πυρα?λων μ?χρι να μπορ?σετε να συναρμολογ?σετε τον πλ?ρη πυρα?λο. Μπορε?τε να συγχωνε?σετε οποιοδ?ποτε αριθμ? πανομοι?τυπων πλακιδ?ων, αλλ? η τιμ? του κεραμιδιο? θα αυξηθε? μ?νο κατ? ?να σημε?ο για κ?θε συνδυασμ? που κ?νετε. Το κεραμ?δι που επιλ?γετε καθορ?ζει πο? θα εμφανιστε? το ν?ο κεραμ?δι αφο? ?λα τα κεραμ?δια ?χουν συγχωνευθε?. Μπορε?τε να φτ?σετε μ?χρι το πλακ?κι πυρα?λων 12 σημε?ων;