Ικαν?τητα
Ταξινομ?στε με β?ση
αλφ?βητοημερομην?ακατ?ταξη
category icon
Στο FunnyGames.gr θα βρε?τε την καλ?τερη συλλογ? απ? Παιχν?δια Bubble Shooter! Δεν θα βρε?τε λιγ?τερα απ? 83 διαφορετικ? Παιχν?δια Bubble Shooter ?πω? Bubbles 3 & Bouncing Balls.?

Σκ?στε τι? φο?σκε? και αδει?στε το πεδ?ο του παιχνιδιο? σε αυτ? τα εθιστικ? online Bubble Shooter παιχν?δια! Το Bubble Shooter βασ?ζεται σε ?να παιχν?δι του 1994 που το λ?γαν Puzzle Bobble (αλλι?? γνωστ? ω? Bust-a-Move).Στ?χο? ε?ναι να κ?νετε συνδιασμο?? απ? τρει? ? περισσ?τερε? φο?σκε? που ταιρι?ζουν με το καν?νι σα?. ?τσι θα σκ?σουν και θα εξαφανιστο?ν. Αν αστοχ?σετε, ?μω?, περισσ?τερε? φο?σκε? θα κατεβουν. Αν φτ?σουν στον π?το του πεδ?ου, χ?νετε!Οι φο?σκε? ε?ναι πολ?χρωμε?, και ν?α χρ?ματα εμφαν?ζονται ?πω? πα?ζετε. ?σα περισσ?τερα χρ?ματα, τ?σο πιο δ?σκολο ε?ναι να φτι?ξτε φουσκοσυνδιασμο??!Μπορε?τε να συνεχ?σετε τα σκασ?ματα σε αυτ? τα Bubble Shooter παιχν?δια?

balloon_mascot

Related categories

ag真人手机版下载