back to home dude

Color Swap

Color Swap

Σχετικ? με το Color Swap

Το Color Swap ε?ναι ?να προκλητικ? παιχν?δι δεξιοτ?των στο οπο?ο πρ?πει να περ?σετε μ?σα απ? δι?φορα πολ?χρωμα αντικε?μενα με την μπ?λα σα?. Κ?θε αντικε?μενο αποτελε?ται απ? χ?ντρε? και δοκο?? σε ?λα τα ε?δη διαφορετικ?ν χρωμ?των, αλλ? η μπ?λα σα? μπορε? να περ?σει μ?νο μ?σω αντικειμ?νων βαμμ?νων με το ?διο χρ?μα. Περιμ?νετε τη σωστ? στιγμ? για να κ?νετε την κ?νησ? σα?. Κ?θε φορ? που φτ?νετε στο εικον?διο εναλλαγ?? χρ?ματο?, η μπ?λα σα? θα αλλ?ξει χρ?μα. Δε?τε π?σα αστ?ρια μπορε?τε να συλλ?ξετε καθ?? περν?τε μ?σα απ? τα αντικε?μενα και αποφ?γετε να αγγ?ζετε λ?θο? χρ?ματα.