back to home dude

Conquer

Conquer

Σχετικ? με το Conquer

To Conquer ε?ναι ?να εθιστικ? παιχν?δι για πολλο?? πα?κτε? Chomp στο οπο?ο πρ?πει να βγε?τε ?ξω απ? την ασφαλ? ζ?νη για να κατακτ?σετε περισσ?τερα κ?τταρα. Μετακιν?στε τα κ?τταρα, ακολουθ?ντα? μια γραμμ? π?σω απ? σα?. Τη στιγμ? που εισ?ρχεστε ξαν? στο ?δαφ?? σα?, ο βρ?χο? που ?χετε δημιουργ?σει θα προστεθε? στην περιοχ? σα?. Αναπτ?ξτε τη ζ?νη σα? ?σο μπορε?τε. ?λλοι πα?κτε? προσπαθο?ν επ?ση? να αρπ?ξουν ?σο το δυνατ?ν περισσ?τερη γη. Ε?ν περικ?ψετε τη γραμμ? του? πριν μπορ?σουν να επιστρ?ψουν στην ασφαλ? ζ?νη του?, θα του? σκουπ?σετε και ?λη η γη του? θα επαν?λθει σε κεν?. Προσπαθ?στε να πι?σετε την κορυφα?α θ?ση στο leaderboard κρατ?ντα? τον μεγαλ?τερο αριθμ? κελι?ν.