back to home dude

Χαρο?μενε? Ρ?δε?

Χαρο?μενε? Ρ?δε?

Σχετικ? με το Χαρο?μενε? Ρ?δε?

ΤοΧαρο?μενε? Ρ?δε? ε?ναι 'ενα τρελ? παιχν?δι ?που μπορε?τε να συμετ?σχετε σε ?ναν αγ?να χρησιμοποι?ντα? περ?εργα οχ?ματα. Ε?ναι ξεκ?θαρο ?τι καν?να απ? αυτ? δεν ε?ναι κατ?λληλο για αγ?να. Δεν ?χουν ταχ?τητα ο?τε ισορροπ?α! Θα μ?θετε γρ?γηορα π??να περν?τε εμπ?δια. Θα φτ?σετε στο τ?λο? τη? π?στα? χωρ?? κ?ποιο ατ'υχημα; Μην τραυματιστε?τε, δεν θα βελτι?σει το χαρακτ?ρα σα?!