Κοριτσ?τικα
Ταξινομ?στε με β?ση
αλφ?βητοημερομην?ακατ?ταξη
category icon
Στο FunnyGames.gr θα βρε?τε την καλ?τερη συλλογ? απ? Παιχνιδια Μωρ?! Δεν θα βρε?τε λιγ?τερα απ? 23 διαφορετικ? Παιχνιδια Μωρ? ?πω? Μαν?α Νταντ?? & Σο?περ Νταντ? 1.?

Πα?ξτε τα Δωρε?ν Παιχν?δια με Μωρ? και Γ?νετε ο Καλ?τερο? Babysitter!

Με τη συλλογ? μα? απ? παιχν?δια με μωρ?, μπορε?τε να μ?θετε να φροντ?ζετε ?να χαριτωμ?νο μικρ? μωρ?κι. Εν? μοι?ζουν αξιολ?τρευτα, τα μωρ? δεν ε?ναι μ?νο λιακ?δα και γλ?κα. Κλα?νε, τρ?νε ?τσαλα, και βρμ?ζουν απ?στευτα πολλ?? π?νε?! Μπορε?τε να βοηθ?σετε τι? μαμ?δε? και του? μπαμπ?δε? σε αυτ? τα παιχν?δια, να τα βγ?λουν π?ρα με την ευθ?νη τη? φροντ?δα? και να του? βοηθ?σετε να φροντ?σουν τα βρ?φη και τα νεογ?ννητ? του?;

Τα μικροσκοπικ? μωρ?κια μπορο?ν να κ?νουν τ?σο λ?γα για τον εαυτ? του? και τα βρ?φη χρει?ζονται κ?ποιον να τα προσ?χει ?στε να μην κ?νουν κ?τι επικ?νδυνο.
Ε?στε ?τοιμο? για την απ?λυτη πρ?κληση babysitting; Βοηθ?στε τι? μαμ?δε? και του? μπαμπ?δε? να φροντ?σουν του? μικρο?? του? γιου? και κ?ρε?. Κ?ντε μπ?νιο τα μωρ? και σαπουν?στε προσεκτικ? το κεφαλ?κι του? με βρεφικ? σαμπου?ν. Δ?στε του? παιχν?δια για να πα?ξουν στο μπ?νιο και να τα κρατ?σετε απασχολημ?να. Μ?λι? σκουπ?σετε το μωρ?κι με μια καθαρ? πετσ?τα ε?ναι η ?ρα να του β?λετε μια καθαρ? π?να. Τ?ρα ε?στε ?τοιμοι να ντ?σετε το μωρ? με τα πιο χαριτωμ?να ρουχαλ?κια. Πηγα?νετ? το στο δωμ?τι? του για να πα?ξει. Στο μεταξ? ετοιμ?στε το φαγητ?. Τα μωρ? τα κ?νουν μαντ?ρα με το φαγητ? του?, ?μω? ε?ναι σημαντικ? να τα τα?σετε για να μεγαλ?σουν. Μετ? απ? λ?γο παιχν?δι, το μωρ? νυστ?ζει. ?ρα για κρεβ?τι (να ηρεμ?σετε κι εσε??). Σκεπ?στε τομωρ?κι με ζεστ?? κουβερτο?λε?. Δε?τε! Μπρ?βο, σο?περ νταντ?!

balloon_mascot

Related categories

ag真人手机版下载