Π?λη
Ταξινομ?στε με β?ση
αλφ?βητοημερομην?ακατ?ταξη
category icon
Στο FunnyGames.gr θα βρε?τε την καλ?τερη συλλογ? απ? Παιχν?δια Ninja! Δεν θα βρε?τε λιγ?τερα απ? 32 διαφορετικ? Παιχν?δια Ninja ?πω? Vex 4 & Αστε?α Τ?ρατα.?

Ζ?στε Συναρπαστικ?? Περιπ?τει? με τα Δωρε?ν Παιχν?δια Ν?ντζα

?χουμε πολλ? συναρπαστικ? παιχν?δια ν?ντζα για σα? στο FunnyGames. Οι ν?ντζα ε?ναι εξπ?ρ στο espionage, το disguise,το infiltration, και το assassination. Σε αυτ? τα γεμ?τα δρ?ση παιχν?δια μπορε?τε να ταξιδ?ψετε στην Ιαπων?α και να μ?θετε τι? θρυλικ?? μυστικ?? τεχνικ?? του shinobi! Σκαρφαλ?στε το?χου? και δ?ντρα για να αποφ?γετε του? εχθρο?? σα? , να κρυφτ?ιτε μ?σα στι? σκι?? και να τρομορατ?σετε του? εχθρο?? σα? με το να πετ?τε μαχα?ρια και β?λη. Σαν μυστικ?? πρ?κτορα? δεν χρησιμοποιε?τε ατιμε? μεθ?δου? για να επιβι?σετε . Ξεγελ?στε του? αντιπ?λου? σα? και κερδ?στε με θανατηφ?ρα ακρ?βεια.

Πα?ξτε Τα Καλ?τερα Online Παιχν?δια Ν?ντζα για Παιδι? στο FunnyGames

Οι ν?ντζα ε?ναι δυνατο? και ?συχοι, και αιωρουνται στο περιβ?λλον του? σαν φαντ?σματα. Μυστ?ριο καλ?πτοι αυτο?? του? μασκοφ?ρου? που κ?ρδισαν κ?θε ε?δου? μυστικ?? ικαν?τητε? στην δημοφιλ? παρ?δοση. Για παρ?δειγμα, οι ν?ντζα λ?νε ?τι μπορο?ν να γ?νουν α?ρατοι και να ελ?γξουν στοιχε?α. Σε κ?ποια απο τα συναρπαστικ? ν?ντζα παιχν?δια, ο ν?ντζα χαρακτ?ρα? σα? ?χει κ?θε ε?δου? υπερφυσικ?? δυν?μει?. Μαζ?ψτε πολλ? ν?ντζα ?πλα ?πω? σπαθι?, λοστο??, και φαρ?τρα με β?λη, και κινηθε?τε μ?σα στη ν?χτα σαν σκι?. HΚρυφτε?τε στα δ?ντρα και τρ?ξτε στι? σκεπ?? για να ξεγελ?σετε του? φ?λακε? και του? σαμουρ?ι. Οι εχθρο? σα? δεν θα σα? δουν να ?ρχεστε! Εκπαιδευτε?τε σκληρ? για να μ?θετε πολεμικ?? τ?χνε? και προσθ?στε ειδικ?? επιθ?σει?. Πα?ξτε τα δωρε?ν online παιχν?δια ν?ντζα και γ?νετε ο ?ρωα? τη? δικ?? σα? περιπ?τεια?! Καλ? διασκ?δαση!

balloon_mascot

Related categories

ag真人手机版下载