Ταξινομ?στε με β?ση
αλφ?βητοημερομην?ακατ?ταξη
category icon
Στο FunnyGames.gr θα βρε?τε την καλ?τερη συλλογ? απ? Παιχν?δια Τρ?πουλα?! Δεν θα βρε?τε λιγ?τερα απ? 91 διαφορετικ? Παιχν?δια Τρ?πουλα? ?πω? Πασι?ντζα Αρ?χνη 3 & Πασι?ντζα Αρ?χνη Suits.?

Πα?ξτε τα Καλ?τερα Παιχν?δια Τρ?πουλα? Δωρε?ν στο FunnyGames

Τα παιχν?δια τρ?πουλα? ?χουν μια μεγ?λη παρ?δοση σαν τρ?πο? διασκ?δαση?,και πολλ?? περιοχ?? ?χουν τα δικ? του? παραδοσιακ? παιχν?δια και τι? δικ?? του? φιγο?ρε?. Εδ? στο FunnyGames, μαζ?ψαμε μια μεγ?λη ποικιλ?α απ? παιχν?δια τρ?πουλα? για σα? να δοκιμ?σετε, απ? την απλ? πασι?ντζα μ?χρι και παιχν?δια ?πω? το Uno.Κ?ποιε? τρ?πουλε? σε αυτ? τα παιχν?δια ε?ναι βασισμ?νε? στην στ?νταρ μορφ? με τα τ?σσερα σχ?ματα, εν? ?λλε? ε?ναι σχεδιασμ?νε? αν?λογα με το παιχν?δι και μπορο?ν να χρησιμοποι?θο?ν μ?νο γι αυτ?. Παρ?λα αυτ? , σχεδ?ν ?λα τα παιχν?δια ?χουν ?να κοιν? χαρακτηριστικ?: οι κ?ρτε? ?χουν μια μοναδικ? μερι? μπροστ? (η πλευρ? με τα σ?μβολα και τι? εικ?νε?) και μια π?σω μερι? που ε?ναι ?δια για ?λα τα χαρτι? τη? τρ?πουλα?. ?τσι, ακ?μα κι ?ταν ?λα τα χαρτι? ε?ναι απλωμ?να π?νω στο τραπ?ζι, ο πα?κτη? θα πρ?πει να δουλ?ψει με ελλειπε?? πληροφορ?ε? αν κ?ποια χαρτι? ε?ναι γυρισμ?να αν?ποδα. Μ?νο γυρν?ντα? τα χαρτι? απ? τη μπροστ? μερι? μπορε? να ε?ναι κ?ποιο? σ?γουρο? για το τι υπ?ρχει στο τρατπ?ζι.

Απολ?υστε Πασι?ντζα και ?λλα Δωρε?ν Παιχν?δια Τρ?πουλα? Online

?ταν πα?ζετε με μια αληθιν? τρ?πουλα ,πρ?πει να απλ?σετε και να εξαφαν?σετε τα χαρτι?, να ξανανακατ?ψετε ,και να μετρ?σετε το πακ?το για τυχον απ?λειε?. ?ταν πα?ζετε παιχν?δια τρ?πουλα? στον υπολογιστ?,?μω?,το παιχν?δι δημιουργε? το ταμπλ? για σα? ?τσι ?στε να μπορ?σετε να συγκεντρωθε?τε στο παιχν?δι-και να μη χ?σετε ποτε πια καν?να χαρτ?! Πα?ξτε διαφορετικ?? εκδ?σει? τη? πασι?ντζα? και βρε?τε ποια ε?ναι η πιο εθιστικ? για εσ??. Μπορε?τε να πα?ξετε και παιχν?δια του καζ?νο ?πω? Π?κερ και Blackjack. Υπ?ρχουν παιχν?δια ?που μαζε?ετε χαρτι? και ?λλα που πρ?πει να τα ξεφορτωθε?τε, παιχν?δια που πρ?πει να ταιρι?ξετε τα χαρτι? ? να κ?νετε τρικ και πολλ? ?λλα! Ανακαλ?ψτε τα καλ?τερα παιχν?δια τρ?πουλα? τ?ρα και απολα?στε ?ρε? εθιστιο? παιχνιδιο?!

balloon_mascot

Related categories

ag真人手机版下载