Ικαν?τητα
Ταξινομ?στε με β?ση
αλφ?βητοημερομην?ακατ?ταξη
category icon
Στο FunnyGames.gr θα βρε?τε την καλ?τερη συλλογ? απ? Παιχνιδια Πτ?σει?! Δεν θα βρε?τε λιγ?τερα απ? 53 διαφορετικ? Παιχνιδια Πτ?σει? ?πω? Amigo Pancho 1 & TU Unleashed.?

Πα?ξτε τα Καλ?τερα Παιχν?δια Πτ?ση? Online Δωρε?ν στο FunnyGames

Στο FunnyGames, μπορε?τε να πα?ξετε κ?θε ε?δου? παιχν?δι πτ?ση?. Απογειωθε?τε απ? το αεροδρ?μιο και πετ?ξτε σε κ?ποιο απ? τα 3D παιχν?δια προσομο?ωση? πτ?ση?. Ακολουθ?στε το μονοπ?τι τη? πτ?ση? σα? και προσγειωθε?τε με ασφ?λεια στον προορισμ? σα?. Σε αυτ? τα παιχν?δια μπορε?τε να πιλοτ?ρετε κ?θε αεροσκ?φο? που σα? ενδιαφ?ρει, ?πω? ελικ?πτερα, αερ?στατα, σα?τε?, πολεμικ? και στρατιωτικ? τζετ. Σε αυτ? τα παιχν?δια πτ?ση? θα βρε?τε και κ?ποια ?που ελ?γχετε υπερ?ρωε? και πουλι?. Ανο?ξτε τα φτερ? σα? για να πετ?ξετε στον α?ρα και να αποφ?γετε τα κεν?.

Απολα?στε μια Τερ?στια Συλλογ? απ? Φανταστικ? Παιχν?δια Πτ?ση?

Τεστ?ρετε τι? ικαν?τητ?? σα? σε ?να απ? τα πολλ? παιχν?δια πτ?ση?, ? αιωρηθε?τε με τα Amigo Pancho παιχν?δια και περ?στε ?λα τα εμπ?δια. Τα δωρε?ν παιχν?δια πτ?ση? ε?ναι ?να υποε?δο? των παιχνιδι?ν ικανοτ?των, και τεστ?ρουν πραγματικ? τι? ικαν?τητ?? σα?. Το να απογειωθε?τε ε?ναι μ?νο το πρ?το β?μα. Μ?λι? το αεροπλ?νο σα? ε?ναι στον α?ρα πρ?πει να κ?νετε και μια ασφαλ? προσγε?ωση. Κλε?στε το υπερατλαντικ? σα? ταξ?δι αγγ?ζοντα? τον δι?δρομο χωρ?? ατυχ?ματα. Παρομο?ω?, μ?λι? το ελικ?πτερ? σα? πετ?ξει, θα πρ?πει και να κατ?βει ξαν?. Μπορε?τε να το παρκ?ρετε με ασφ?λεια και ακρ?βεια στο ελικοδρ?μιο; Απολα?στε ?λα ταφοβερ? παιχν?δια προσομο?ωση? πτ?ση?, εκπα?δευση? πτ?ση? και ελικ?πτερου που ?χουμε στο FunnyGames. Ψ?ξτε τι? σελ?δε? και βρε?τε τα αγαπημ?να σα?. ?ρθε η ?ρα για αναχ?ρηση. Ελ?γξτε το ταμπλ? και φ?γετε για τον ουραν?!

balloon_mascot

Related categories

ag真人手机版下载