back to home dude

Valet Parking HD

Valet Parking HD

Σχετικ? με το Valet Parking HD

Το Valet Parking HD ε?ναι ?να παιχν?δι στ?θμευση? με αστε?α αυτοκ?νητα γελοιογραφ?α?. Στην κορυφ?, θα δε?τε π?σα αυτοκ?νητα πρ?πει να σταθμε?σετε σε κ?θε επ?πεδο και π?σα απ? τα τρ?α αστ?ρια σα? ?χετε αφ?σει. Αν εξαντλ?σετε αστ?ρια, αυτ? σημα?νει ?τι το αυτοκ?νητ? σα? ?χει υποστε? μεγ?λε? ζημι??. Οδηγ?στε τα αυτοκ?νητ? σα? στο π?ρκινγκ και ακολουθ?στε τα β?λη για να βρε?τε το σημαδεμ?νο χ?ρο στ?θμευση?. Σταματ?στε τα αυτοκ?νητ? σα? με τακτοποιημ?νο τρ?πο, με του? τ?σσερι? τροχο?? μ?σα στα ζωγραφισμ?να σ?νορα. Δεν υπ?ρχει χρονικ? ?ριο, οπ?τε π?ρτε το χρ?νο σα? για να κ?νετε ελιγμο?? μ?σα απ? τα στεν? περ?σματα χωρ?? να γρατσουν?ζετε το χρ?μα σα?.