Π?λη
Ταξινομ?στε με β?ση
αλφ?βητοημερομην?ακατ?ταξη
category icon
Στο FunnyGames.gr θα βρε?τε την καλ?τερη συλλογ? απ? Παιχν?δια Ζ?μπι! Δεν θα βρε?τε λιγ?τερα απ? 74 διαφορετικ? Παιχν?δια Ζ?μπι ?πω? Zombidle & Angry Birds vs Zombies.?

Πα?ξτε τα Καλ?τερα Παιχν?δια Ζ?μπι Δωρε?ν Online

Τα Ζ?μπι θ?λουν να φ?νε σ?ρκα με το που σηκ?θηκαν απ? τον τ?φο. Ζουμερ? ανθρ?πινα μυαλ? ε?ναι το αγαπημ?νο του? φαγητ?, και θα κ?νουν τα π?ντα για να βυθ?σουν τα δ?ντια του στα πλευρ? σα?. Θα σα? κυνηγο?ν, ακ?μη κι αν δεν ?χουν σ?μαt! Σε αυτ? τα εθιστικ? online παιχν?δια, πρ?πει να αποδρ?σετε απ? τα ν?χια αυτ?ν των πεινασμ?νων τερ?των. Βρε?τε μια κρυψ?να και ασφαλ?στε τι? π?ρτε? και τα παρ?θυρα και ψ?ξτε την εγκαταλελειμ?νη π?λη για προμ?θειε? που θα σα? βοηθ?σουν να με?νετε ζωντανο?. Σκεφτε?τε πρ?γματα ?πω? φαγητ?, φ?ρμακα και ?ξτρα πυρομαχικ?. Τι? μακρι?? και τρομακτικ?? ν?χτε?, θα πρ?πει να εχετε σκοπι? για να κρατηθο?ν τα ζ?μπι ?ξω. Προσπαθ?στε να γλυτ?σετε πυρομαχικ? πυροβολ?ντα? κατευθε?αν στο κεφ?λι. Στα περισσ?τερα video games, μια σφα?ρα στο κεφ?λι ε?ναι ο πιο αποτελεσματικ?? τρ?πο? για να σκοτ?σετε ?να ζ?μπι!

Μια Μεγ?λη Συλλογ? απ? Παιχν?δια Επιβ?ωση? Απ? τα Ζ?μπι

Πα?ξτε μια μεγ?λη συλλογ? απ? παιχν?δια περιπ?τεια? ζ?μπι, κωμικ? παιχν?δια ποδοσφα?ρου ?που η μπ?λα ε?ναι ?να μυαλ? και η αντ?παλη ομ?δα μια ορδ? απ? ζ?μπι, και ρεαλιστικ? παιχν?δια σκοποβολ?? γεμ?τα τρομακτικ? λεπτ?. Πα?ξτε τη σειρ? Dead Zed και ?λλα κουλ παιχν?δια που πολεμουν τα ζ?μπι, fγια παρ?δειγμα. ?να μακαβριο επιστημονικ? πε?ραμα ?που ?να? ι?? ?κανε ?λου? του? ανθρ?που? ζ?μπι. Για π?σο εσε?? θα γλυτ?σετε;Τα ζ?μπι σα? κυνηγο?ν. Βρε?τε τον δρ?μο προ? την ασφ?λεια!

balloon_mascot

Related categories

ag真人手机版下载